مدارک مورد نیاز گرفتن وقت سفارت آمریکا


1-کپی صفحه ی اول پاسپورت (با حداقل ۶ ماه اعتبار)
2-عکس ۵*۵ (صورت به طور کامل معین باشد)
3-پر کردن فرم DS-160 فارسی (ارائه ی فرم در صورت کامل کردن توسط مسافر)
4-آدرس ایمیل معتبر مسافر
5-درخواست بر روی سربرگ
6-در صورت داشتن ویزای امریکا در گذشته،ارسال اسکن از صفحه ویزا الزامی می باشد.
7-مدارک فوق به آدرس ایمیل goldendays.req@gmail.com (مخصوص مسافران) و goldendays.usa1@gmail.com (مخصوص آژانس ها) فرستاده شود.

Generic placeholder image