پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان


قیمتبرای پیکاپ ویزا در ارمنستان
200هزارتومن همکار پیکاپ ویزا در ارمنستان
300هزارتومن مسافر پیکاپ ویزا در ارمنستان


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت امریکا

مدارک ویزای کاری :
1- اصل پاسپورت
2- کپی دعوتنامه شغلی

مدارک ویزای توریستی :
1- اصل پاسپورت
2- برگه زرد
3- فرم دی اس ۱۶۰

مدارک ویزای دانشجویی :
1- اصل پاسپورت
2- برگه زرد
3- فرم دی اس ۱۶۰
4-۱۲۰

2012 به قبل :
1- اصل پاسپورت
2- اصل برگه زرد یا صورتیقیمتبرای پیکاپ ویزا در ابوظبی
250هزارتومن همکار پیکاپ ویزا در ابوظبی
350هزارتومن مسافر پیکاپ ویزا در ابوظبی

مدارک ویزا : :
1-پاسپورت امضا شده
2-وکالت نامه
3-نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
4-برگه case noCopyright 2017, Golden Days