پیکاپ ویزای آمریکا در امارات


قیمتبرای پیکاپ ویزا در دبی
160هزارتومن همکار پیکاپ ویزا در دبی
200هزارتومن مسافر پیکاپ ویزا در دبی


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت امریکا

مدارک ویزای توریستی :
1-پاس امضا شده
2-وکالت نامه
3-نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
4- ایمیل سفارت
5-برگه زرد یا صورتی

مدارک ویزای دانشجویی :
1-پاس امضا شده
2- وکالت نامه
3-نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
4-ایمیل سفارت
5- برگه زرد یا صورتی
6- فرم I20قیمتبرای پیکاپ ویزا در ابوظبی
250هزارتومن همکار پیکاپ ویزا در ابوظبی
350هزارتومن مسافر پیکاپ ویزا در ابوظبی

مدارک ویزا : :
1-پاسپورت امضا شده
2-وکالت نامه
3-نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
4-برگه case noCopyright 2017, Golden Days