پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه


قیمتبرای پیکاپ ویزا در انکارا
540هزارتومن همکار پیکاپ ویزا در انکارا
645هزارتومن مسافر پیکاپ ویزا در انکارا


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت امریکا

مدارک ویزای توریستی :
1-پاس امضا شده
2-برگه DS-160
3-برگه وقت سفارت
4-وکالت نامه محضری
5-شناسنامه
6- ایمیل سفارت

مدارک ویزای دانشجویی :
1-پاس امضا شده
2- برگه DS-160
3-برگه وقت سفارت
4-وکالت نامه محضری
5- شناسنامه
6-ایمیل سفارت
7-فرم I20 یا DS2019

مدارک ویزای اقامتی :
1-پاس
2-برگه case no
3-برگه پست انتخاب شده
4-وکالت نامه محضری
5-شناسنامهCopyright 2017, Golden Days