واریزی ویزای کانادا


برای اخذ ویزای خود هزینه هایی را به اداره مهاجرت باید پرداخت کنید. لیست این هزینه ها برای ویزاهای مختلف به شرح زیر می باشد:

هزینه های ویزای توریستی:

هزینه به دلار کانادااپلیکیشن
چندبار ورود
یک بار ورود
ویزای ترانزیت (کمتر از ۴۸ ساعت در کانادا)
اقامت موقت در کانادا به عنوان بازدیدکننده

هزینه های ویزای شغلی:

هزینه به دلار کانادااپلیکیشن
اجازه شغل
اجازه شغل – حداکثر هزینه برای گروه ۳ نفره
ویزای تحصیلی

هزینه های ویزای تحصیلی:

هزینه به دلار کانادااپلیکیشن
250 اجازه شغل

هزینه های انگشت نگاری::
شهروندان برخی کشورها (ازجمله ایران) باید برای اخذ ویزای توریستی، تحصیلی و یا شغلی بایومتریک ( انگشت نگاری و عکس) انجام دهند.

هزینه به دلار کانادااپلیکیشن
فردی
جمعی از هنرمندان- ۳ یا بیشتر
Generic placeholder image

Copyright 2017, Golden Days