پیکاپ ویزای کانادا در امارات


قیمتبراینوع ویزا پیکاپ ویزا در دبی
340هزارتومن همکار غیر مهاجرتی پیکاپ ویزا در دبی
440هزارتومن مسافر غیر مهاجرتی پیکاپ ویزا در دبی


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت کانادا
1-اصل پاسپورت
2-کپی ATTACHMENT ایمیل سفارت
3-رسید واریز وجه سفارت
4- وکالت نامهCopyright 2017, Golden Days