مدارک ویزای ایتالیا


اصل گذرنامه امضا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر

دو قطعه عکس رنگی که قدیمیتر از ۶ ماه نباشد سایز ۴۰۵X305

اصل وترجمه رسمی شناسنامه

مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری آگهی تاسیس وتغیرات شرکت جواز کسب)

پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی

اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج

اصل و ترجمه رسمی سند ملکی باغ و …(که به نام فرد متقاضی می باشد.)

Generic placeholder image